دارو خوردن سینمای برگزاری جشنواره جشنواره جهانی فیلم فجر

دارو خوردن: سینمای برگزاری جشنواره جشنواره جهانی فیلم فجر رسول صدرعاملی سینمای جهان تاثیر جشنواره دنیا فجر در جهان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از قوه قضائیه خوب تا قوه قضائیه بد , پرونده های محمود احمدی نژاد و دوستانش

احمدی نژاد از قوه قضاییه انتقاد می کند که آیا به صرف حرف های بقایی تعقیب قضائی اش کرده اند؟ این حرف درستی است که نباید به صرف حرف و نقد، افراد را تحت تعقیب قرار

از قوه قضائیه خوب تا قوه قضائیه بد , پرونده های محمود احمدی نژاد و دوستانش

پرونده های محمود احمدی نژاد و دوستانش؛ از قوه قضائیه خوب تا قوه قضائیه بد

عبارات مهم : ایران

احمدی نژاد از قوه قضاییه انتقاد می کند که آیا به صرف حرف های بقایی تعقیب قضائی اش کرده اند؟ این حرف درستی است که نباید به صرف حرف و نقد، افراد را تحت تعقیب قرار داد ولی گویا جناب مدیر جمهور سابق فراموش کرده است که دولت اش دهها رسانه را دقیقا به همین اتهام تحت تعقیب قرار داد.

محمود احمدی نژاد، تا کنون دو بار علیه قوه قضائیه، شمشیر را از رو بسته هست، یک باز زمانی که مدیر جمهور بود و یک بار هم این روزها که دیگر مدیر جمهور کشور عزیزمان ایران نیست.

بار اول زمانی بود که علی اکبر جوانفکر، از یاران حلقه اول او به زندان رفت. پاییز1391، جوانفکر به اوین رفت و احمدی نژاد در حالی که آخرین سال ریاست جمهوری اش را می گذراند، تقاضای دیدار از زندان اوین را مطرح کرد که با مخالفت قوه قضاییه مواجه شد. این مخالفت، باعث موضعگیری های مدیر جمهور وقت علیه مدیر قوه قضاییه شد والبته بعد از مدتی فرو نشست.

از قوه قضائیه خوب تا قوه قضائیه بد , پرونده های محمود احمدی نژاد و دوستانش

این روزها بار دیگر، احمدی نژاد با ادعای حمایت از حقوق شهروندان ایرانی، علیه قوه قضاییه سخن می گوید. این که سخنان او مقرون به صحت هستند یا خیر، عنوان این بحث نیست بلکه آنچه در این میان جلب توجه می کند این است که این بار نیز گذر یکی از یاران احمدی نژاد به قوه قضاییه افتاده است و دقیقاً بعد از بازداشت حمید بقایی، معاون سابق احمدی نژاد، عدالتخواهی مدیر جمهور سابق گل کرده است.

اصلاً فرض را بر این می گذاریم که نقدهای احمدی نژاد علیه قوه قضاییه، درست هستند. با این فرض آیا نباید پرسید که آیا در تمام سال هایی که مدیر جمهور بود، این حرف ها را نمی گفت و دلواپس نقض حقوق مردم در دادگاه ها و زندان ها نبود؟

احمدی نژاد از قوه قضاییه انتقاد می کند که آیا به صرف حرف های بقایی تعقیب قضائی اش کرده اند؟ این حرف درستی است که نباید به صرف حرف و نقد، افراد را تحت تعقیب قرار

آیا در 7 سال اول ریاست جمهوری او – از 1384 تا 1391 – همه چیز گل و بلبل بود تا پاییز 1391 که دوست نزدیک اش بازداشت شد؟

بعد از آزادی جوانفکر از زندان هم دوباره مشکلی وجود نداشت تا این که دوست دیگر احمدی نژاد به نام حمید بقایی بازداشت شد؟

البته امروز احمدی نژاد می تواند بگوید به عنوان یک شهروند عادی از حقوق تضییع شده است دوستش دفاع می کند – که اتفاقاً در عالم رفاقت امری پسندیده است – ولی در آن 8 سالی که مدیر جمهور بود یا دستکم در 7 سال منتهی به بازداشت جوانفکر، آیا سکوت کرده بود؟ مگر در آن سال ها، مدیر جمهور همه مردم کشور عزیزمان ایران نبود؟! و مگر جوانفکر نخستین ایرانی بود که محاکمه و راهی اوین می شد؟! قوه قضائیه تا قبل از ورود به پرونده احمدی نژاد و دوستانش، خوب بود ولی بعد از آن بد شد؟!

از قوه قضائیه خوب تا قوه قضائیه بد , پرونده های محمود احمدی نژاد و دوستانش

احمدی نژاد در مصاحبه اخیر خود از قوه قضاییه انتقاد می کند که آیا به صرف این که بقایی در نقد قوه قضاییه حرف هایی زده، علیه او اعلام جرم شده است است؟

این حرف درستی است که نباید به صرف حرف و نقد، افراد را تحت تعقیب قرار داد ولی گویا جناب مدیر جمهور سابق فراموش کرده است که دولت اش دهها رسانه را دقیقا به همین اتهام تحت تعقیب قرار داد و حتی بعضاً به تعطیلی کشاند که آیا در نقد دولت و دولتمردان او مطلب نوشته اند؟

احمدی نژاد از قوه قضاییه انتقاد می کند که آیا به صرف حرف های بقایی تعقیب قضائی اش کرده اند؟ این حرف درستی است که نباید به صرف حرف و نقد، افراد را تحت تعقیب قرار

شکایت های دولت او علیه رسانه ها آنقدر زیاد بود که بسیار از پرونده ها تا آخر دولت دهم مفتوح ماندند تا این که دولت تازه در سال 1392 همه شکایت های دولت قبلی را بعد گرفت.

احمدی نژاد هر چند اینک تحت عنوان دفاع از بقایی، سخن می گوید و در میان سخنانش گاه مدعی وکالت همه مردم کشور عزیزمان ایران هم می شود(!)ولی واقعیت این است که او در حال فرار به جلو جهت تحت الشعاع قرار دادن پرونده های خودش هست. اگر زمانی که قوه قضاییه در آذر 1392 احمدی نژاد را به عنوان “متهم” به دادگاه احضار کرد و او با بی اعتنایی تمام، به دادگاه نرفت، دستگاه قضایی برخورد قاطع و قانونی با او انجام می داد، اینک امروز شاهد نمایش هایی مانند بست نشینی، فرار به جلو و شخصی کردن پرونده های قضایی و تنزل آن به دعوای خانوادگی با لاریجانی ها و … نبودیم.

از قوه قضائیه خوب تا قوه قضائیه بد , پرونده های محمود احمدی نژاد و دوستانش

مردم خوب می فهمند معنی واکنش‌ها کسی را که فقط مواقعی منتقد شود که علیه او یا دوستانش پرونده ای به جریان می افتد.

اخبار سیاسی – عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | پرونده | ایرانی | احمدی نژاد | حمید بقایی | قوه قضائیه | قوه قضاییه | احمدی نژاد | ریاست جمهوری | محمود احمدی نژاد

از قوه قضائیه خوب تا قوه قضائیه بد , پرونده های محمود احمدی نژاد و دوستانش

از قوه قضائیه خوب تا قوه قضائیه بد , پرونده های محمود احمدی نژاد و دوستانش

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs