دارو خوردن سینمای برگزاری جشنواره جشنواره جهانی فیلم فجر

دارو خوردن: سینمای برگزاری جشنواره جشنواره جهانی فیلم فجر رسول صدرعاملی سینمای جهان تاثیر جشنواره دنیا فجر در جهان

جشنواره جهانی فیلم فجر تاثیر بسزایی بر سینمای دنیا دارد

اگر متانت و صبوری پیشه کنیم و نخواهیم که به سرعت نتیجه های را بررسی کنیم، مطمئنم این جشنواره تاثیر خوبی در دنیا خواهد گذاشت. رسول صدرعامل..

ادامه مطلب